logo

WSIIZ Przemyśl

image

Informatyka stosowana

Celem studiów o specjalności Informatyka stosowana jest przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych posługiwania się metodami i narzędziami informatyki. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.